Program Bezpłatnych Badań Prenatalnych NFZ

Centrum Zdrowia Mama i Ja prowadzi bezpłatne badania prenatalne w ramach programu Narodowego Funduszu Zdrowia.

W ramach programu wykonywane jest badanie USG w I i II trymestrze ciąży zgodnie z zaleceniami FMF
( ang.Fetal Medicine Fundation) oraz  oznaczany poziom Beta hCG (wolna podjednostka beta gonadotropiny kosmówkowej) oraz białko PAPP- A (ciążowe białko osoczowe ang. pregnancy-associated plasma protein A).Badania biochemiczne wykonywane są wykonane za pomocą analizatora  DELFIA® Xpress firmy Perkin Elmer -to jeden z analizatorów oficjalnie zaakceptowanych przez Fundację Medycyny Płodowej (FMF) do wykonywania biochemicznych badań prenatalnych.
USG III trymestru - nie jest refundowane  w ramach programu NFZ.

 

Tryb włączania pacjentek do bezpłatnego programu badań prenatalnych NFZ:

W celu włączenia do programu, wymagane jest skierowanie zawierające informacje o wskazaniach do objęcia programem wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania do programu, wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę.
W celu skorzystania z badań w ramach programu należy okazać dokument tożsamości, na podstawie którego zostanie dokonana weryfikacja aktualnego ubezpieczenia w systemie eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorcy)

Badania wykonywane są w okresie 11.0 – 13.6 tygodnie ciąży. Najbardziej optymalny jest okres pomiędzy 12 a 13 tygodniem ciąży.

Badania prenatalne wykonuje się u kobiet w ciąży, które spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • wiek powyżej 35 lat;
  • wystąpienie zaburzeń genetycznych u płodu lub dziecka w poprzedniej ciąży;
  • wystąpienie zaburzeń genetycznych u ciężarnej lub u ojca dziecka;
  • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą genetyczną;
  • nieprawidłowy wynik badania USG lub badań biochemicznych w czasie ciąży, wskazujących na zwiększone ryzyko wady genetycznej.

W ramach programu lekarz prowadzący ciążę, w zależności od potrzeb, kieruje ciężarną na: badania krwi, USG położnicze, amniopunkcję lub kordocentezę.


Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]