Medical team

Lek. Małgorzata Antoniewicz-Tusznicka
Specjalista pediatra
Lek. Katarzyna Hoffmann - Pirogowicz
Specjalista pediatra
Lek. Jacqueline Fuchs
Specjalista pediatra
Lek. Dorota Lisowska-Mikołajków
Specjalista neonatologii, specjalista neurologii dziecięcej
 

lek.Olaf Zygalski

Radiolog

Lek. Katarzyna Płocieniak
Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lek. Adam Pytel
Specjalista pediatra
 Dr n. med. Agata Skalska
Specjalista endokrynologii i pediatrii. 
 Lek. Monika Żynda- Szwarczyńska
Specjalista chorób oczu
 Lek. Honorata Tabisz-Gólska
Specjalista laryngologii i otolaryngologii
 Dr n.med. Jolanta Rysiakiewicz
Specjalista chirurgii i urologii dziecięcej

 Lek. Anna Lubowicka 

Specjalizant radiologii

lek.Aleksander Pełka
Specjalista pediatra

Lek. Dominik Orzechowski
Specjalista ortopedii i traumatologii
lek.Anna Zięta-Nocek
Specjalista pediatra

Lek.Barbara Nowacka
Specjalizant pediatrii

   

 

mgr Beata Ochocka
Położna / pielęgniarka

mgr Aneta Berniker 
Pielęgniarka