Badania prenatalne NFZ

W Centrum Zdrowia Mama i Ja możesz wykonać bezpłatne badania prenatalne w ramach programu Narodowego Funduszu Zdrowia.
                                  Informacje i zapisy 
T: 71 306 76 02 , pn - pt, w godz. 9-20

Celem programu jest umożliwienie wczesnej identyfikacji ryzyka wad (testy biochemiczne) i wczesne rozpoznanie wad płodu (USG).

W ramach programu wykonywane jest badanie USG w I i II trymestrze ciąży zgodnie z zaleceniami FMF ( ang.Fetal Medicine Fundation) oraz oznaczany poziom Beta hCG (wolna podjednostka beta gonadotropiny kosmówkowej) oraz białko PAPP-A (ciążowe białko osoczowe ang. pregnancy-associated plasma protein A). Badania biochemiczne wykonywane są na aparacie KRYPTOR firmy Brahms.
Uzyskane dane wprowadzane są do programu komputerowego FMF, przez co uzyskujemy większą czułość i specyficzność badania w porównaniu z samymi wynikami USG, a tym samym są one bardziej wiarygodne.

USG III trymestru - nie jest wykonywane w ramach programu NFZ

 Tryb włączania do programu:

W celu włączenia do programu, wymagane jest skierowanie zawierające informacje o wskazaniach do objęcia programem wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania do programu, wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę.
W celu skorzystania z badań w ramach programu należy okazać dokument tożsamości, na podstawie którego zostanie dokonana weryfikacja aktualnego ubezpieczenia w systemie eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorcy)

Badania wykonywane są w okresie 11.0 – 13.6 tygodnie ciąży. Najbardziej optymalny jest okres pomiędzy 12 a 13 tygodniem ciąży. 

Badania prenatalne w ramach programu NFZ wykonuje się u kobiet w ciąży, które spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • wiek powyżej 35 lat;
  • wystąpienie zaburzeń genetycznych u płodu lub dziecka w poprzedniej ciąży;
  • wystąpienie zaburzeń genetycznych u ciężarnej lub u ojca dziecka;
  • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą genetyczną;
  • nieprawidłowy wynik badania USG lub badań biochemicznych w czasie ciąży, wskazujących na zwiększone ryzyko wady genetycznej.

W ramach programu lekarz prowadzący ciążę, w zależności od potrzeb, kieruje ciężarną na: 
- badania krwi,
- USG,
- amniopunkcję lub
- kordocentezę.