Klauzula informacyjna monitoring

1) Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r) informujemy, że Administratorem monitoringu audio-video w placówce Centrum Zdrowia Mama i Ja jest : RAJSKA – USŁUGI MEDYCZNE J.i T. Fuchs sp.j. z siedzibą przy ul. Rajskiej 71, 54-028 Wrocław, tel.: 71 306 76 00.

2) Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, dane do kontaktu – iod@centrummamaija.pl.

3) Dane z monitoringu są gromadzone i przetwarzane w celu ochrony obiektów i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie placówek Centrum Zdrowia Mama i Ja we Wrocławiu, w budynku głównym przy ulicy Rajskiej 71 oraz w budynku przy ulicy Barskich 29C . Monitoring audio-video realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

4) Gromadzone dane są przetwarzane wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Administrator nie udostępnia danych z monitoringu innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

5) Administrator nie zamierza przekazywać danych z monitoringu poza granicę Polski ani do organizacji międzynarodowych.

6) Dane z monitoringu są przechowywane nie dłużej niż przez okres jednego 3 miesięcy i są automatycznie nadpisywane. Gromadzenie danych za pomocą systemu monitoringu obejmuje w budynku głównym (ul. Rajska 71 we Wrocławiu) drogę wjazdową do przychodni oraz parking znajdujący się na terenie przychodni, wejście do budynku, rejestrację (monitoring audio-video), korytarz na parterze oraz korytarz na I piętrze. W budynku przy ul. Barskich 29 c we Wrocławiu monitoring obejmuje drzwi wejściowe, poczekalnię oraz korytarz prowadzący do pomieszczeń socjalnych.

7) Osoba fizyczna może żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych w formie monitoring przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) W oparciu o zgromadzone dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

10) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]