Drukuj
Kategoria: Usługi
Odsłony: 25795

Centrum Zdrowia Mama i Ja świadczy niektóre usługi w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej.
Pacjentka, która zamierza skorzystać z usługi medycznej w ramach NFZ - zobowiązana jest w sposób jednoznaczny poinformować o tym fakcie w procesie rejestracji.
Wizyty i badania w ramach NFZ realizowane są wyłącznie w zakresie posiadanego kontraktu zgodnie i zgodnie z limitem przyznanych punktów.

W ramach umowy z NFZ Pacjentka może skorzystać z histeroskopii, kolposkopii , porady ginekologicznej oraz programu badań prenatalnych.

Tryb włączania pacjentek do bezpłatnego programu badań prenatalnych NFZ:

W celu włączenia do programu, wymagane jest skierowanie zawierające informacje o wskazaniach do objęcia programem wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania do programu, wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę.
W celu skorzystania z badań w ramach programu należy okazać dokument tożsamości, na podstawie którego zostanie dokonana weryfikacja aktualnego ubezpieczenia w systemie eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorcy)

Badania wykonywane są w okresie 11.0 – 13.6 tygodnie ciąży. Najbardziej optymalny jest okres pomiędzy 12 a 13 tygodniem ciąży.

Badania prenatalne wykonuje się u kobiet w ciąży, które spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

W ramach programu lekarz prowadzący ciążę, w zależności od potrzeb, kieruje ciężarną na: badania krwi, usg, amniopunkcję lub kordocentezę.