Drukuj
Kategoria: Usługi
Odsłony: 16627

W Centrum Mama i Ja badania prenatalne wykonywane są przez lekarzy z wieloletnim doświadczeniem w diagnostyce prenatalnej, posiadających certyfikaty uprawniające do wykonywania badań prenatalnych: 

- FMF (Fetal Medicine  Foundation – Fundacja Medycyny Płodowej)
PTG (Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego).
Oznacza to, iż lekarze specjaliści poddają wyniki swoich badań regularnym audytom FMF (www.fetalmedicine.com).

Badania wykonywane są na najwyższej klasy aparacie ultrasonograficznym – VOLUSON E 10 EXPERT.

Oznaczenia poziomów beta hCG oraz białka PAPA wykonywane są na  aparacie KRYPTOR firmy Brahm.
Jest to jeden z trzech certyfikowanych aparatów przez Fetal Medicine Foundation, jako właściwy do wykonywania badań biochemicznych, stosowanych do szacowania ryzyka wystąpienia chorób genetycznych, takich jak Zespół Downa Edwardsa czy Patau.
Badanie wykonywane jest z osocza krwi pacjentki, pobranej z żyły. Jest badaniem całkowicie bezpiecznym i nie inwazyjnym

Czym są badania prenatalne

Diagnostyka prenatalna to badania przedurodzeniowe, czyli badania płodu, przeprowadzane jeszcze podczas jego rozwoju wewnątrzmacicznego.
Badania prenatalne pozwalają przyszłym rodzicom poznać stan zasadniczych elementów budowy i czynności organizmu dziecka jeszcze na etapie życia płodowego. Badania prenatalne wykonywane są w interesie dziecka i jego rodziców. Niektóre z wad można leczyć, jeszcze zanim dziecko przyjdzie na świat. Tak jest m.in. w przypadku niedrożności układu moczowego, małopłytkowości.    
 

Terminem diagnostyka prenatalna określamy wszystkie badania, mające na celu sprawdzenie prawidłowości rozwoju płodu.

W jakim celu wykonujemy badania prenatalne

Celem badań jest:
- wykluczenie wad rozwojowych u nienarodzonego dziecka, udaje się to w ponad 90% przypadków
- lub ich stwierdzenie.
Badania prenatalne odgrywają ogromną rolę diagnostyczną ponieważ możliwe jest szybkie podjęcie leczenia, co w rezultacie przekłada się na lepsze wyniki terapii.
Leczenie niektórych wad rozwojowych możliwe jest już podczas ciąży, inne można leczyć bezpośrednio po urodzeniu dziecka. Poza tym lekarze, wiedząc, że będzie się rodziło dziecko chore, mogą lepiej przygotować się do porodu i szybko udzielić noworodkowi fachowej pomocy. Dotyczy to zwłaszcza wad serca. Wówczas na sali porodowej są dwie ekipy specjalistów: jedna odbiera poród, a druga - złożona z neonatologów i kardiologów - przejmuje natychmiast malca, by ratować jego życie. 

Wskazania do diagnostyki prenatalnej

Badania prenatalne może wykonać każda kobieta. Szczególnie zaleca się je mamom, które skończyły 35 lat oraz tym, które mają w rodzinach osoby dotknięte wadami rozwojowymi. 
Wychwycenie nieprawidłowości rozwoju dziecka jeszcze przed jego narodzinami umożliwia zaplanowanie leczenia pourodzeniowego, co zwiększa szanse na jego powodzenie i tym samym podniesienie komfortu życia. Interwencje lecznicze w łonie matki wykonuje się tylko w wyjątkowych przypadkach, jednak postęp w tej dziedzinie jest znaczny.

Kiedy wykonać badania prenatalne

Rodzaj i termin wykonania badań zaleca lekarz położnik, według ściśle określonego rodzaju badań odpowiedniego dla danego trymestru ciąży.(czytaj poniżej "Rodzaje badań genetycznych").
W zdecydowanej większości przypadków badania prenatalne przynoszą spokój przyszłej mamie. Nawet, gdy przesiewowe badania prenatalne wskażą na podwyższone ryzyko wystąpienia nieprawidłowości, często badania diagnostyczne nie potwierdzają choroby i ostatecznie dziecko rodzi się zdrowe. Z kolei wcześniejsza wiedza o nieprawidłowości może uratować zdrowie, a nawet życie dziecka. Im szybciej zdiagnozowane zostaną wady i nieprawidłowości, tym skuteczniejsze będzie leczenie. 
Lekarz, a także matka będą mogli także lepiej się przygotować do przyjścia dziecka na świat.

Rodzaje badań prenatalnych

W Centrum Mama i Ja wykonywane są badanie nieinwazyjne, czyli takie, w przypadku których nie naruszamy żadnego z elementów jaja płodowego – tym samym są one zupełnie bezpieczne dla nienarodzonego dziecka.W skład diagnostyki prenatalnej wchodzą:

*badania USG genetyczne :
- USG pierwszego trymestru - wykonywane jest pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży
- USG drugiego trymestru - wykonywane jest pomiędzy 18 a 23 tygodniem ciąży
- USG trzeciego trymestru - wykonywane jest między 28 a 32 tygodniem ciąży
 

* badania biochemiczne krwi:
- Beta hCG , białko PAPA-A stosowane jako część testu zintegrowanego w pierwszym trymestrze ciąży (badania biochemiczne oraz badanie usg 1 trymestru).
- Alfa-fetoproteina, Estriol oraz Beta hCG – stanowią elementy testu potrójnego stosowanego w 2 trymestrze ciąży

* Nieinwazyjne testy prenatalne - NIPT (ang. Non invasive Prenatal Test ) :
- SANCO oraz SANCO Plus
- PANORAMA
- NIFTY
- HARMONY

Są to bezpieczne testy genetyczne nowej generacji, które określają m.in. ryzyko trisomii chromosomów 21, 18 i 13 płodu (zespół Downa, Edwardsa i Patau).
Już od 9 tygodnia ciąży możesz otrzymać istotne informacje na temat Twojej ciąży. Testy prenatalne określają ryzyko pojawienia się u dziecka dodatkowego chromosomu – co związane jest z wystąpieniem poważnych wad rozwojowych. W czasie ciąży pewna ilość DNA dziecka dostaje się do krwioobiegu matki co pozwala na analizę tego materiału pod kątem pewnych potencjalnych schorzeń, które mogą wystąpić u dziecka.
Do przeprowadzenia badania potrzebna jest tylko mała próbka krwi przyszłej mamy,  której osocze zawiera materiał genetyczny dziecka (tzw. pozakomórkowy, płodowy DNA, cffDNA). Wykrywalność badania przewyższa 99,5%. Test można wykonać pomiędzy 10 a 24  tygodniem ciąży.