Warunkiem dobrego zdrowia jest właściwe używanie umysłu i serca".

 

                                                                                                         Bhagawan Sathya

 Nazywam się Tomasz Fuchs, jestem lekarzem  ginekologiem   i położnikiem. Wraz z moją żoną Jacqueline - lekarzem   pediatrą, stworzyliśmy miejsce, w którym znalazła się   przestrzeń dla każdej kobiety oraz wszystkich dzieci. 
 Nazwaliśmy to miejsce : Centrum Zdrowia „Mama i Ja”.

 Kobieta,  niezależnie od potrzeb i wieku zawsze uzyska w     naszym Centrum pomoc medyczną na najwyższym poziomie,   a dzieciom zapewniamy dostęp do doskonałych lekarzy   wszystkich specjalizacji. 
 Posiadam wieloletni staż kliniczny i wiem, że  sukces         diagnostyczny zależy od poziomu wiedzy i doświadczenia     lekarza, ale również od sprzętu na jakim on pracuje. Dlatego   w „Mama i Ja” łączymy te dwie rzeczy: nieustannie   rozwijamy swoje kompetencje i pracujemy wyłącznie na     najlepszym  sprzęcie medycznym.

 Mam ogromne szczęście, gdyż mój zawód jest również   moją  pasją. Osiąganie kolejnych stopni naukowych jest       dla mnie przyjemnością, a radość czerpię z faktu, że   mogę   posługiwać się tą wiedzą lecząc moje Pacjentki.   Właśnie   niedawno –  27 kwietnia 2017 roku, uzyskałem   najwyższy   stopień naukowy : doktora habilitowanego w dziedzinie   ginekologii i położnictwa. Wierzę, że będzie mi dane   wykorzystywać tę wiedzę, aby jak najlepiej pomagać moim   Pacjentkom.

 

 

Dziękuję wszystkim, którzy zaufali mojej osobie na tyle, aby powierzyć mi swoje zdrowie oraz zdrowie mającego przyjść na świat potomstwa. Wasze zaufanie mobilizuje mnie do ciągłej pracy nad sobą, rozwoju i bycia wszędzie tam, gdzie mogę się uczyć, zdobywać wiedzę i być lepszym.

Zrobiłem duży krok w dziedzinie medycyny, od kiedy - w roku 1995 ukończyłem studia na Akademii Medycznej we Wrocławiu i uzyskałem dyplom lekarza.

Chciałbym podzielić się z Państwem moimi osiągnięciami wyłącznie po to, abyście mieli przekonanie, że dokonaliście dobrego wyboru korzystając z możliwości diagnozowania i leczenia  w „Mama i Ja“.

 W 2004 r uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych  na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich  we Wrocławiu, w Klinice Rozrodczości i Położnictwa. Temat rozprawy : „Diagnostyka różnicowa zmian w obrębie przydatków w oparciu o ultrasonografię transwaginalną oraz model sztucznej sieci neuronalnej“.

W tym samym – 2004 roku uzyskałem także tytuł specjalisty w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii. 

Również od 2004 pracuję jako adiunkt w II Katedrze I Klinice Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a w 2016 r zostałem zastępcą kierownika Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Jestem założycielem i inicjatorem powołania Centrum Medycznego „Mama i Ja” , a od 2011 r pełnię funkcję kierownika placówki.

 Staram się łączyć pracę zawodową z działalnością dydaktyczną :

·         Od 1997 roku prowadzę zajęcia ze studentami IV , V, VI roku wydziału lekarskiego, V roku wydziału stomatologii, V roku English Division z przedmiotu: Położnictwo i Ginekologia.

·         Prowadzę egzaminy praktyczne dla studentów VI roku z przedmiotu Położnictwo i Ginekologia .

·         Jestem również kierownikiem osób odbywających szkolenia specjalizacyjne w II Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

·         W 2001 roku otrzymałem stypendium naukowe im. Emila Niedźwirskiego. 
W ramach stypendium odbyłem m.in. staż w Soroka Medical Center Ben Gurion Universiy of Negev w Izraelu.

·         Od 2004 prowadzę wykłady na kursach organizowanych przez II Katedrę i Klinikę Ginekologii i Położnictwa UM we Wrocławiu dla lekarzy specjalizujących się w zakresie położnictwa i ginekologii.

·         Prowadzę wykłady o tematyce ginekologicznej w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

  Posiadam aktywne członkostwo w Towarzystwach Naukowych:

·         Polskie Towarzystwo Ginekologiczne -  Sekretarz Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa   Ginekologicznego ( 2 kadencje)

·         International Society in Ultrasound in Obstetrics and Gynaecology

·         American Institut of Ultrasound  in Medicine

·         American Association of Gynecologic Laparoscopist

·         W 2016 roku zostałem wybrany członkiem Rady Wydziału Lekarskiego  Uniwersytetu Medycznego we  Wrocławiu.

 Certyfikaty:

- Certificate of Competence Fetal Medicine Foundation, 
- Certyfikat Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,

Recenzowałem publikacje naukowe m.in.w czasopismach :

 1.Journal of Perinatal Medicine

2.Case report in Perinatal medicine

3.Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology

4.The European Journal of Obstetrics and Gynaecology  and    Reproductive Biology

5.Developmental Psychobiology

Jestem autorem i współautorem  18 doniesień zjazdowych na zjazdach krajowych i zagranicznych. Przygotowałem i przedstawiłem referaty naukowe na konferencjach:

Janusz Woytoń , Tomasz Fuchs - Indywidualizacja hormonalnej terapii zastępczej. Ogólnopolska konferencja  naukowa 50 lat endokrynologii, diabetologii , ginekologii i chirurgii endokrynologicznej  na Dolnym Śląsku , 2002 Wrocław

Tomasz Fuchs, Marcin Jędryka - Ultrasonografia w profilaktyce , diagnostyce i terapii porodu przedwczesnego. Zapobieganie występowaniu i skutkom wcześniactwa oraz małej masy urodzeniowej . Program optymalizacji opieki okołoporodowej w Polsce MZiOS, 2002 Karpacz

Tomasz  Fuchs -  Krwawienie czynnościowe w ginekologii. XXVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, 2003 Bydgoszcz

Tomasz Fuchs - Niepłodność małżeńska - choroba społeczna (diagnostyka, postępowanie) Niepowodzenia rozrodu w ujęciu Interdyscyplinarnym, 2015 Wrocław

Ogólnopolski Sympozjum Naukowe Sekcji Uroginekologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego  Nowe trendy w uroginekologii 2005 Lublin  Mariusz Zimmer , Tomasz Fuchs - Obowiązujący algorytm diagnostyczny w nietrzymaniu moczu- rola badania urodynamicznego.

Tomasz Fuchs - Diagnostyka ultrasonograficzna guzów miednicy mniejszej Ultrasonografia w położnictwie i ginekologii, 2010 Wrocław

Tomasz Fuchs, Joanna Tlolka Menopauza - Hormonalna Terapia Zastępcza – aktualny pogląd Aktualne problem w ginekologii i  położnictwie, 2006 Wrocław

Tomasz Fuchs - Postępowanie z niepłodną pacjentką z rozpoznaną endometriozą.Diagnostyka i  Leczenie niepłodnośc,  2007 Wrocław

Tomasz Fuchs - Kardiotokografia przez i okołoporodowa. Sympozjum naukowe,  14-16 kwietnia 2016 Karpacz

Tomasz Fuchs - Ciąża po leczeniu niepłodności. Ogólnopolskie Sympozjum naukowe: Aktualne problemy rozrodczości, 13-14 maja 2016 Wrocław

 Rozwijam się i zgłębiam wiedzę aktywnie uczestnicząc w badaniach naukowych :

·         Wykonawca  grantu KBN  Grant promotorski : Diagnostyka różnicowa zmian w obrębie przydatków w oparciu o ultrasom agrafię transwaginalną oraz model sztucznej sieci neuronalnej

·         Wykonawca   projektu badawczego  : Ocena wewnątrzmacicznego stanu płodu w przypadkach zespołu IUGR oraz zespołu PIH w II trymestrze ciąży - w ramach grantu KBN Epidemiologia zagrożeń prokreacyjnych w Polsce – wieloośrodkowe , prospektywne badania kohortowe .

·         Kierownik grantu uczelnianego : Rola helicobacter pylori w etiologii niepowściągliwych wymiotów ciężarnych

·         Kierownik grantu uczelnianego : Badania dopplerowskie w różnych obszarach naczyniowych matki i płodu i ich przydatność w ocenie wewnątrzmacicznego stanu płodu

·         Kierownik grantu uczelnianego : Przewidywanie pourodzeniowego stanu noworodka w oparciu o wyniki badań dopplerowskich i kardiotokograficznych z zastosowaniem modelu sztucznej sieci neuronalnej w ciążach powikłanych wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrastania płodu

·         Wykonawca grantu uczelnianego: Porównanie czasu trwania porodu oraz stanu po urodzeniowego noworodków u pacjentek rodzących drogą pochwową oraz po przebytym uprzednio porodzie drogą cięcia cesarskiego.

Jeśli zdołaliście Państwo dotrwać do tego momentu, chciałbym na zakończenie podzielić się trafnym aforyzmem Josepha Addisona:

                 „Zdrowie i radość są wynikiem wzajemnego oddziaływania na siebie”.
                                                                                              

                                                                                                                               Pozdrawiam 

                                                                                                                              Tomasz Fuchs 

 

 

 

 

 

Poradnik Poradnik Poradnik Poradnik Poradnik Poradnik Poradnik Poradnik Poradnik Poradnik Poradnik Poradnik Poradnik Poradnik Poradnik Poradnik Poradnik Poradnik Poradnik Poradnik Poradnik Poradnik 

Informujemy, iż w Centrum Mama i Ja istnieje możliwość płatności kartą. 
Od 1. marca niektóre ceny ulegają zmianie. Ceny oznaczone "gwiazdką" będą obowiązywały dla osób zarejetrowanych po 1.marca.

Ginekologia i położnictwo

1. Podstawowe badania ginekologiczne  
Podstawowa wizyta ginekologiczna obejmuje w zależności od potrzeby: konsultacja lekarska, badanie ginekologiczne i badanie piersi,USG ginekologiczno/położnicze w zakresie podstawowym    150 
*180
Podstawowa wizyta ginekologiczna obejmuje w zależności od potrzeby:
konsultacja lekarska, badanie ginekologiczne i badanie piersi,
USG ginekologiczno/położnicze w zakresie podstawowym - 
dr hab.n.med. Tomasz Fuchs
230
Konsultacja medyczna wyników badań  100 
Kompleksowa konsultacja medyczna poporodowa 150 
Monitorowanie owulacji  70 
Ginekologia dziewczęca - podstawowa wizyta  100 
Cytologia standardowa  pobierana przez lekarza podczas wizyty prywatnej- dopłata do porady 50 
Cytologia jednowarstwowa (LBC)- cytologia o podwyższonej czułości 120 
2. Badania USG ginekologiczne i położnicze (cena badań USG obejmuje również koszt wizyty podstawowej)  
Wizyta położnicza z podstawowym badaniem USG    150 
*180
USG położnicze rozszerzone  
-11 - 14 tyg (I trymestr) 250
-18 - 22 tyg (II trymestr) 250
ciąża bliźniacza 300
-28 - 32 tyg (III trymestr) 250
ciąża bliźniacza 300
USG położnicze II i III trymestru z badaniem 3D/4D i nagraniem na pendrive SanDisk w pliku MPEG4 350  
Konsultacja kardiologa płodowego z USG serca płodu 250
Konsultacja kardiologa płodowego z USG serca płodu- ciąża mnoga 350
USG ginekologiczne z użyciem Color/Power Doppler 200
USG gruczołów piersiowych 100 
USG powłok brzusznych - pierwsze 120 
USG powłok brzusznych - kontrolne 100 
 3. Badanie KTG (ocena czynności serca płodu i skurczów macicy)wraz z oceną lekarza  
pasy do KTG dla Pacjentki 20 
badanie KTG dla pacjentek prowadzacych ciążę w Centrum    50
*70 
badanie KTG dla pacjentek z poza Centrum   70
*90 
 4. Specjalistyczna pracownia nieinwazyjnej diagnostyki prenatalnej (standardy FMF)   
Kryptor- Pappa i BhCG 240 
Test Harmony       2200
Test NIFTY 2480
5. Zawansowana diagnostyka ginekologiczna oraz ambulatoryjne zabiegi ginekologiczne  
Kolposkopia z konsultacją wyniku - bez biopsji 200  
Kolposkopia z biopsją szyjki macicy z badaniem histopatologicznym dopłata 200  
Kolposkopia kontrolna 150  
Histeroskopia - koszt uzależniony od rodzaju i zakresu zabiegu (*diagnostyczny, *z badaniem histologicznym, *z usunięciem patologicznych struktur jamy macicy np. polipa, *diagnostyka zaburzeń endometrium, *leczenie niepłodności / endometrial scratching )  900 - 1300
Biopsja zmian sromu/pochwy /szyjki macicy 300  
Usunięcie polipa szyjki macicy 500 
Krioterapia szyjki macicy (nadżerka) lub zmian na sromie  500 
Laseroterapia zmian szyjki macicy lub sromu. W zależności od rozległości zabiegu- indywidualne uzgodnienie z lekarzem 500 - 800
Aplikacja wkładki wewnątrzmacicznej 300 
Aplikacja wkładki wewnątrzmacicznej + wkładka hormonalna MIRENA / JAYDESS / KYLEENA 1000  
Aplikacja wkładki wewnątrzmacicznej + wkładka hormonalna LEVOSERT 700  
Aplikacja + IMPLANON 1000  
Aplikacja wkładki wewnątrzmacicznej + wkładka MINI TT 380 Active 350  
Usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej 200  
Kinesiotaping - diagnoza i aplikacja plastra dla kobiety w ciąży 30 min 50  
Szczepionka przeciwko HPV GARDASIL 9 400  

Ginekologia estetyczna - THERMI VA

Pierwszy zabieg przy użyciu THERMI VA ( w tym cena głowicy) 2200
Każdy kolejny zabieg 1500

Konsultacje i wizyty Położnej

konsultacje Położnej w gabinecie pierwsza wizyta   100 
kolejna wizyta 50
konsultacje Położnej w domu - pierwsza wizyta 140
kolejna wizyta 70
wizyta Położnej w domu po porodzie - pierwsza wizyta 150
kolejna wizyta 70
konsultacja laktacyjna w gabinecie- pierwsza wizyta 80
kolejna wizyta 40
konsultacja laktacyjna w domu- pierwsza wizyta 100
kolejna wizyta 60
zdjęcie szwów 30-50
kąpiel noworodka/niemowlaka 30-80
iniekcja domięśniowa 15-25
iniekcja dożylna 15-25
iniekcja podskórna 15-25

Konsultacje i badania pediatryczne

Pediatra   120 
Neurolog dziecięcy 150
Ortopeda dziecięcy 120
Ortopeda dziecięcy z USG stawów biodrowych 150
Diagnostyka radiologiczna (USG)- jamy brzusznej, 
jąder, tarczycy, węzłów chłonnych, przezciemieniowe
 
jedno badanie USG  100
dwa badania USG na jednej wizycie 150
trzy badania USG na jednej wizycie 200
Endokrynolog dziecięcy  
jedno dziecko, wizyta pierwszorazowa wraz z USG 180
jedno dziecko, kolejna wizyta 150
jedno dziecko, wizyta kolejna do 3 tyg.: interpretacja wyników, badań, zalecenia lekarskie 120
dwójka dzieci- dotyczy rodzeństwa 200
trójka dzieci- dotyczy rodzeństwa 250
Chirurg dziecięcy 120
Usuwanie wrastających paznokci w znieczuleniu miejscowym 350-500 
usuwanie znamion barwnikowych i drobnych guzków podskórnych w znieczuleniu miejscowym 300-500 
badanie histopatologiczne pobranego materiału 50 
podcinanie wędzidełka języka (możliwe tylko u dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy)  200 
rozklejanie napletka/ rozklejanie warg sromowych  200 
Urolog dziecięcy - konsultacja 120
badanie uroflowmetryczne dziecko / dorosły 150 
uroterapia metodą Biofeedback - 1 spotkanie (1 godzina) dziecko / dorosły 200 
uroterapia metodą Biofeedback - 5 spotkań (5 godzin) dziecko / dorosły 800 
uroterapia metodą Biofeedback - 7 spotkań (7 godzin) dziecko / dorosły 1000 
badanie cystometryczne dziecko / dorosły 400 

Okulista dziecięcy - badanie w kierunku RETINOPATII:  dzieci przedwcześnie urodzone, po zabiegach fototerapii, tlenoterapii - dzieci do 2 lat.

150
Okulista dziecięcy - wizyta kontrolna 130
zabieg udrażniania/sondowania kanalików łzowych - jedno oko 400
zabieg udrażniania/sondowania kanalików łzowych - dwoje oczu 700
zabieg płukania kanalików łzowych - jedno oko 150
Nefrolog dziecięcy 150  
Gastroenterolog dziecięcy 130
Kardiolog dziecięcy  
konsultacja kardiologiczna z USG 200
konsultacja kardiologiczna bez USG 120
konsultacja kardiologiczna z USG płodu- ciąża pojedyncza 250
konsultacja kardiologiczna z USG płodu- bliźniaki 300
konsultacja kardiologiczna z USG płodu- trojaczki 350
Alergolog dziecięcy  
porada lekarska z wykonaniem testów skórnych 170
porada lekarska dotycząca diagnostyki i leczenia 130
Laryngolog dziecięcy  
Laryngolog dziecięcy- konsultacja laryngologiczna podstawowa 120 
Konsultacja laryngologiczna z oceną endoskopową narządu 150 
Konsultacja laryngologiczna z badaniem tympanometrycznym 150 
Konsultacja laryngologiczna z oceną endoskopową narządu i badaniem tympanometrycznym 180 
Fizjoterapia metodą Vojty 100
Fizjoterapia metodą NDT-Bobath 100
Terapia dzieci starszych metodą PNF 80
Ocena rozwoju dziecka z nauką prawidłowej pielęgnacji 100
Neurologopeda 100
Dietetyk  
pierwsza wizyta 100
wizyta kontrolna 50
jadłospis tygodniowy 100

Konsultacje i badania dla dorosłych

Ortopeda  
konsultacja lekarska 130
iniekcje dostawowe z kwasu hialuronowego zakupionego przez Pacjenta w cenie wizyty
blokady stawów- iniekcje w cenie wizyty
Endokrynolog  
jedna osoba, wizyta pierwszorazowa wraz z USG 180
jedna osoba, kolejna wizyta 150
jedna osoba, wizyta kolejna do 3 tyg.: interpretacja wyników, badań, zalecenia lekarskie 120
dwie osoby- dotyczy rodzeństwa oraz rodziców z dziećmi 200
trzy osoby- dotyczy rodzeństwa oraz rodziców z dziećmi 250
Chirurg  
konsultacja lekarska 150
wizyta kontrolna po przeprowadzonym wcześniej zabiegu - bezpłatna 0,00
wydanie zaświadczenia o zakończeniu leczenia 50
obdukcja 250
usunięcie guza typu: kaszak, włókniak, tłuszczak 350
wycięcie znamienia barwnikowego(do 3 szt) 250
usunięcie odcisku, modzela 300
operacja wrastającego paznokcia/ wycięcie sp.Quini/ 350
usunięcie płytki paznokciowej 250
szycie rany czystej ze znieczuleniem 250
szycie rany brudnej:opracowanie, dezynfekcja, szew wtórny, znieczulenie 300
nacięcie krwiaka lub ropnia 250
kontrola rany ze zmianą opatrunku 150
usunięcie szwów skórnych ze zmianą opatrunku 150
wszycie Disulfiramu /cena z preparatem/ 450
punkcja stawu wraz z podaniem leku/cena bez leku/ 200
ostrzyknięcie ostrogi piętowej,nadkłykcia kości ramiennej, itp/bez ceny leku/ 200
nacięcie ropnia okołoodbytniczego 350
nacięcie, ewakuacja skrzepliny żylaka odbytu zewnętrznego 300
operacja stulejki 1000
punkcja wodniaka jądra 200
Laryngolog  
porada lekarska dotycząca diagnostyki i leczenia 120
porada lekarska i badanie endoskopowe narządu 150
Alergolog   
porada lekarska z wykonaniem testów skórnych 170
porada lekarska dotycząca diagnostyki i leczenia 130
Kardiolog  
konsultacja kardiologiczna 100
konsultacja + echo serca (USG) 160
konsultacja + echo serca + EKG 180
echo serca (USG) 120
badanie pracy serca metodą HOLTERA - RR 100
Konsultacja internistyczna 100
Urolog - u dorosłych wykonuje wyłącznie badania   
badanie uroflowmetryczne dziecko / dorosły 150 
uroterapia metodą Biofeedback - 5 spotkań (5 godzin) dziecko / dorosły 800 
uroterapia metodą Biofeedback - 7 spotkań (7 godzin) dziecko / dorosły 1000 
badanie cystometryczne dziecko / dorosły 400 
Dietetyk  
pierwsza wizyta 100
wizyta kontrolna 50
jadłospis tygodniowy 100
Masaż  
zabieg - masaż leczniczy 100
terapia craniosakralna 100  

Badania Genetyczne

Poniżej podajemy tylko przykładowe rodzaje badań i ceny. Pełna lista wykonywanych badań dostępna jest w rejestracji.

HPV (35 typów wirusa) 280
HPV (27 typów wirusa z genotypowaniem+6 typów wirusa brodawczaka ludzkiego) 170
HPV 26+6, HSV I/II 280
Ch. trachomatis + Ureaplasma + Neisseria gonorrhoeae 170
Chlamydia pnmeumoniae, Chlamydia trachomatis, Chlamydia psittaci 170
Chlamydia trachomatis+Ureaplasma+Mycoplasma 160
Chlamydia trachomatis 110
GBS  50
Kariotyp 370

Szczepionki

FSME IMMUA Junior - p/kleszczowemu zapaleniu mózgu120

Infanrix Hexa 210
Infarnix IPV HIB 150
Synflorix 250
Prevenar 300
Rotarix 320
Rotateq 210
Varilrix 230
Nimenrix 190
Pentaxim 150
Bexsero 380
Hexacima 190
NeisVac-C 150
Szczepionka p/ WZW Typu A - HAVRIX Junior 150
FSME IMMUA Junior - przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu 120
Szczepionka p/ HPV GARDASIL 9 400
arrow

Mama i Ja - Centrum Zdrowia

ul. Rajska 71, Wrocław

 

 E: rejestracja@centrummamaija.pl

71 306 76 00 (Pn-Pt 9-18)


Rejestracja pediatryczna:

71 306 76 01 (Pn - Pt 8-17)


Rejestracja ginekologiczna:

71 306 76 02 (Pn - Pt 11-20)

 

Rejestracja do dr Tomasza Fuchsa:

71 306 76 06 (Pn - Pt 11-20)


Możliwość dokonywania płatności kartą

 

 

Rejestracja on-line

Przeczytaj regulamin


Jeśli akceptujesz regulamin

Zarejestruj się

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij